Realizace křesla (navrhl:  Karel Matějka)

foto: Tomáš Polák (potom.work)