realizace schodiště

Stockholm, Švédsko

foto: Tomáš polák (www.potom.work)