Realizace zasedací místností ve spolupráci Spanner |Byström

Stockholm, Švédsko

foto: Tomáš polák (www.potom.work)